INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA

Prijímatelia nenávratného finančného príspevku (NFP) sú povinní v oblasti informovania a komunikácie postupovať v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a Manuálu pre informovanie a komunikáciu.

Bez splnenia informovania a komunikácie žiadateľ nesplní podmienky, za ktorých mu bol poskytnutý NFP (nenávratný finančný príspevok).

SPLNENIE PODMIENOK JEDNODUCHO A EFEKTÍVNE

Vďaka nám je splnenie podmienok informovania a komunikácie jednoduché. Všetky náležitosti zabezpečíme od grafického návrhu až po montáž.

  • NÁVRH
  • VÝROBA
  • DOPRAVA
  • MONTÁŽ

ZOZNAM OPERAČNÝCH PROGRAMOV VYŽADUJÚCICH SPLNENIE INFORMOVANIA A KOMUNIKÁCIE

Je prevádzkovateľom systému zabezpečujúceho splnenie podmienok informovania a komunikácie. Pre ďalšie otázky nás neváhajte osloviť.