Celková cena bez DPH:

NEZÁVÄZNÁ OBJEDNÁVKA
PRVÝ KROK

VÝBER OPERAČNÉHO PROGRAMU*

OBJEDNÁVKA
DRUHÝ KROK

MINIMÁLNE POŽIADAVKY PRE AKTIVITU INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA*

Cena: ... €/MJ

Počet:

Cena: ... €/MJ

Počet:

Cena: ... €/MJ

Počet:

DOPLNKOVÉ POŽIADAVKY*

Cena: ... €/MJ

Počet:

Cena: ... €/MJ

Počet:

Cena: ... €/MJ

Počet:

Cena: ... €/MJ

Počet:

Cena: ... €/MJ

Počet:

Cena: ... €/MJ

Počet:

Cena: ... €/MJ

Počet:

Cena: ... €/MJ

Počet:

Cena: ... €/MJ

Počet:

Cena: ... €/MJ

Počet:

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

TRETÍ KROK